donderdag 11 augustus 2011

Myrna Goossen in Giro 555 actiespotje voor de Hoorn van Afrika

Myrna Goossen in Giro 555 actiespotje voor de Hoorn van Afrika.
BN’ers spreken massaal hun steun uit voor de slachtoffers in de Hoorn van Afrika. In de Actieweek voor de Hoorn, die deze week plaatsvindt, zendt de NOS actiespotjes uit waarin Marco Borsato, Yfke Sturm, Paul van Vliet, Sipke Jan Bousema, Johnny Hoogerland, Myrna Goossen en Wilfred Genee een persoonlijke oproep doen aan alle Nederlanders om in actie te komen en vooral te geven aan Giro555.
Op sommige plekken in de Hoorn van Afrika (Kenia, Ethiopië, Somalië) heeft het al sinds meer dan een jaar niet of nauwelijks geregend. Mensen dreigen hun kuddes en daarmee hun inkomstenbron te verliezen.
 
Voedseltekorten drijven de prijzen op. Tienduizenden mensen zijn voor de honger op de vlucht en volledig afhankelijk van noodhulp. Het aantal mensen dat te kampen heeft met ondervoeding is veel hoger dan normaal.
 
Als 15% van de bevolking ondervoed is, dan spreekt de Wereldgezondheids-organisatie (WHO) van een noodsituatie. In het gebied ligt dit percentage veel hoger, namelijk tussen de 20% en 30%. In de kampen in Kenia, waar de Somalische bevolking massaal naartoe trekt, is dat zelfs 45%. Myrna Goossen doet een oproep om geld te doneren.
Droogtes zijn anders dan andere natuurrampen – zoals aardbevingen en tsunami’s. Droogtes leiden op een sluipende, minder opvallende manier tot humanitaire drama’s.
 
De combinatie van droogte, stijgende voedselprijzen en conflict is een dodelijke combinatie en kinderen lopen het grootste risico slachtoffer te worden van deze situatie.
Een aantal van de deelnemende organisaties van de SHO is al actief met hulpverleners die hulpprogramma’s en preventieve maatregelen verzorgen in het gebied de Hoorn van Afrika.
 
Vanuit deze hoek is de noodklok geluid. De Deelnemers van de Samenwerkende Hulporganisaties zijn hierna, gezien de schrijnende crisis situatie, overgegaan tot het gezamenlijk actievoeren voor Giro555, waaraan ook KoffieMax presentatrice Myrna Goossen haar bijdrage levert. Hiermee kunnen ze hun werk met grote urgentie uitbreiden met noodhulpactiviteiten. Rekening moet worden gehouden met een ernstige crisis die nog maanden gaat duren.
Het is overigens niet reëel om te denken dat alle ellende met een SHO-actie kan voorkomen worden. De deelnemende organisaties kunnen met de opbrengsten van Giro555 niet alle rampspoed voorkomen, maar wel de schade beperken.
Met de opbrengsten van onder meer de actie spotjes van Myrna Goossen voor Giro555 wordt medische hulp geboden in de vluchtelingenkampen, en voor water en voedsel gezorgd. De situatie in de Hoorn van Afrika is voor velen met gewoon voedsel niet meer op te lossen.
 
Voor mensen met zware ondervoeding is therapeutische voeding nodig. Buiten de kampen worden noodhulpmaatregelen getroffen zoals: met tankwagens water naar dorpen brengen, voedsel- en waterbonnen distribueren, het verkleinen van de getroffen kuddes door vee tegen een redelijke prijs op te kopen, het vee te laten slachten en het vlees te verdelen.
Op giro 555 is inmiddels meer dan twintig miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de hongersnood in de Hoorn van Afrika.
Dat hebben de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) dinsdag bekendgemaakt.
Giro 555 is sinds 11 juli open. Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor noodhulp aan mensen die door de aanhoudende droogte en de voedselcrisis worden bedreigd.
In delen van Kenia, Ethiopië en Somalië is door het uitblijven van twee regenseizoenen al sinds vorig jaar sprake van zeer ernstige droogte. Miljoenen mensen lijden honger.
Volgens de SHO is er nog steeds veel geld nodig voor voedsel en om de schade voor de bevolking te beperken.
Vorige week bleek uit een peiling dat een meerderheid van de Nederlanders geen geld geeft om de hongersnood te bestrijden. Veel mensen betwijfelen dat het geld goed terechtkomt. Vandaar dat Myrna Goossen in dit spotje oproept om toch vooral te doneren op Giro 555.


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen